radca prawny

Współpraca

Zapewniamy rzetelną obsługę prawną naszych Klientów dzięki wieloletniemu doświadczeniu, stałemu pogłębianiu wiedzy prawniczej, doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz specjalizacji w niektórych dziedzinach prawa.

Usługa prawna ma charakter kompleksowy, co wynika z kolei z tego, iż stale współpracujemy z prawnikami – specjalistami z innych dziedzin prawa, dużą kancelarią notarialną, doradcami podatkowymi, biegłymi rewidentami, doradcami z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej oraz tłumaczami języka niemieckiego i angielskiego. Prowadzimy zarówno sprawy wymagające dogłębnej analizy prawnej i nowatorskiego podejścia, jak i sprawy najzupełniej typowe.

W kontaktach z Klientem dbamy o
przestrzeganie zasad etyki wykonywania
zawodu radcy prawnego, uczciwości
i poufności.

Zapraszamy do współpracy.