radca prawny

Oferta dla Firm

PRAWO UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH

Ubezpieczenia społeczne to ubezpieczenia typu osobowego mające na celu prewencyjną i ubezpieczeniową ochronę zdrowia, zdolności do wykonywania pracy oraz życia obywateli. W tym systemie ubezpieczeń państwo zapewnia gwarancje wypłacalności świadczeń, a przystąpienie do systemu ubezpieczeń społecznych ma najczęściej charakter obowiązkowy.

Posiadanie prawa do emerytury, renty, czy prawa do zasiłku stanowi o jednej z najważniejszych spraw w życiu każdego człowieka – zabezpieczeniu jego bytu. Dlatego tak ważnym jest skorzystanie z pomocy doświadczonego prawnika zarówno w postępowaniu przed Zakładem Ubezpieczeń Społecznych (odwołanie od decyzji ZUS), jak i przed właściwymi sądami. Udział prawnika, poza wsparciem merytorycznym pozwoli również na zredukowanie stresu i emocji towarzyszących rozprawom sądowym.

Kancelarie Ługowska Kulbat – Soja oferują usługi i porady prawne dla osób fizycznych (a także dla podmiotów gospodarczych w niektórych obszarach tej dziedziny) w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, w szczególności w sprawach dotyczących takich zagadnień, jak:

  • wcześniejsza emerytura (staż pracy w szczególnych warunkach),
  • renta z tytułu niezdolności do pracy,
  • wysokość świadczeń naliczanych przez ZUS,
  • zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
  • zasiłek rehabilitacyjny,
  • zasiłek chorobowy,
  • zasiłek macierzyński,
  • podleganie ubezpieczeniom społecznym,
  • odpowiedzialność osoby trzeciej za zobowiązania wobec ZUS.


Usługi prawne polegać mogą na udzielaniu porad prawnych oraz na reprezentowaniu Klienta przed ZUS oraz sądem.

 

W kontaktach z Klientem dbamy o
przestrzeganie zasad etyki wykonywania
zawodu radcy prawnego, uczciwości
i poufności.

Zapraszamy do współpracy.