radca prawny

O nas

Kamila Ługowska i Agnieszka Kulbat-Soja są absolwentkami Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Łódzkim. Obie odbywały aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, którą ukończyły egzaminem radcowskim. Władają językiem angielskim.

Radca Prawny Kamila Ługowska specjalizuje się w prawie gospodarczym,handlowym, kontraktowym, bankowym i podatkowym. Prowadzi min. sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych, sprawy rodzinne oraz dotyczące nieruchomości. Posiada wieloletnią praktykę zawodową w obsłudze podmiotów gospodarczych w następujących branżach: reklamowej, turystycznej, bankowość, usługi windykacyjne, handel ciężkim sprzętem budowlanym, sport i rekreacja.

Radca prawny Agnieszka Kulbat-Soja specjalizuje się w prawie upadłościowym,gospodarczym, handlowym i międzynarodowym. Prowadzi również min. sprawy cywilne, sprawy spadkowe oraz sprawy dotyczące sporów z zakresu prawa pracy. Obsługuje podmioty gospodarcze, w tym przedsiębiorstwa znajdujące się w upadłości. Ukończyła Podyplomowe Studium Europejskich Stosunków Finansowo -Ekonomiczno - Prawnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

W kontaktach z Klientem dbamy o
przestrzeganie zasad etyki wykonywania
zawodu radcy prawnego, uczciwości
i poufności.

Zapraszamy do współpracy.