radca prawny

Oferta dla Firm

PRAWO UPADŁOŚCIOWE I NAPRAWCZE

Wszelkie przepisy obejmujące zagadnienia związane z postępowaniem upadłościowym i postępowaniem naprawczym regulowane są w ustawie z 28 lutego 2003 r. Ustawa określa zasady postępowania podczas wspólnego dochodzenia roszczeń wierzycieli od niewypłacalnych dłużników. Zawiera również normy postępowania naprawczego w stosunku do przedsiębiorców narażonych na niewypłacalność oraz wyszczególnia skutki ogłoszenia upadłości. Reguluje procedury roszczeniowe, integruje w jednym akcie prawnym postępowanie upadłościowe składające się z likwidacji majątku dłużnika, wprowadza też możliwość zawarcia układu podczas postępowania upadłościowego. Zgodnie z przepisami, podstawowym celem postępowania upadłościowego jest usatysfakcjonowanie wierzycieli oraz jeżeli jest to możliwe – zachowanie zadłużonego przedsiębiorstwa. Wobec przedsiębiorców, którzy zagrożeni są niewypłacalnością stosowane jest postępowanie naprawcze. Ustawa reguluje również międzynarodowe postępowania upadłościowe.

Kancelarie Ługowska, Kulbat - Soja oferują Państwu kompleksowe doradztwo prawne w zakresie procesów restrukturyzacji prowadzonej przez przedsiębiorców działalności gospodarczej, jak również w zakresie spraw związanych z postępowaniami upadłościowymi oraz naprawczymi. Udzielane przez nas porady prawne skierowane są do podmiotów negocjujących z wierzycielami redukcję zobowiązań, jak też do przedsiębiorców, którzy znaleźli się w sytuacji wymagającej przeprowadzenia postępowania naprawczego bądź upadłościowego.

Nasze usługi prawne obejmują w szczególności:

  • dokonanie analizy stanu przedsiębiorstwa pod względem zasadności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości, a także ocenę odpowiedzialności osób, które zarządzają przedsiębiorstwem,
  • przygotowanie wniosków o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej z możliwością zawarcia układu, w tym doradztwo i przygotowanie propozycji układowych,
  • składanie wniosków o ogłoszenie upadłości,
  • reprezentację w postępowaniu po ogłoszeniu upadłości,
  • kontrolę przebiegu postępowań upadłościowych, w tym czynności podejmowanych przez syndyka bądź nadzorcę sądowego,
  • reprezentację na zgromadzeniach wierzycieli,
  • reprezentację w trakcie realizacji układu.

 

W kontaktach z Klientem dbamy o
przestrzeganie zasad etyki wykonywania
zawodu radcy prawnego, uczciwości
i poufności.

Zapraszamy do współpracy.