radca prawny

Kontakt

Ługowska, Kulbat-Soja
Kancelarie Radców Prawnych

ul. Radwańska 4/12, 90-453 Łódź
tel. (42) 636 31 60
tel. (42) 636 31 70

Radca prawny
Kamila Ługowska

tel. 0 502-276-947

Radca prawny
Agnieszka Kulbat- Soja

tel. 0 515-07-09-26

W kontaktach z Klientem dbamy o
przestrzeganie zasad etyki wykonywania
zawodu radcy prawnego, uczciwości
i poufności.

Zapraszamy do współpracy.